Muutamilla yksilöillä näyttää syntyneen kulttuurinen pätevyys, muiden meidän on ponnisteltava huomattavasti sen kehittämiseksi. Tämä tarkoittaa harhaisuuksien ja ennakkoluulomme tutkimista, kulttuurienvälisten taitojen kehittämistä, roolimallejen etsimistä ja…